Privacy Policy

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Bezoek aan onze website
Als u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens over de door uw gebruikte apparatuur, waaronder de versie van uw browser, besturingssysteem van uw apparaat en het IP-adres. Daarnaast verzamelen wij gegevens over de pagina’s die u bezoekt, het tijdstip van uw bezoek en de duur van uw bezoek. Deze gegevens verzamelen wij om de veiligheid van de website te waarborgen en om onze informatievoorziening te kunnen verbeteren.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens van uw communicatie met Van Wanrooij Glasbewassing worden opgeslagen op beveiligde locaties waar alleen Van Wanrooij Glasbewassing toegang tot heeft. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en in geen geval delen met derden.

Gegevens die wij minimaal nodig hebben voor communicatie:
– Naam
– E-mailadres
– IP-adres (verwerkt door ons contactformulier en ticketsysteem)

Gegevens die wij mogelijk opvragen om u van dienst te kunnen zijn:
– Telefoonnummer
– Correspondentieadres
– IP-adres
– Bankgegevens (in het geval van restitutie)

Cookies
Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde locaties waar alleen Van Wanrooij Glasbewassing toegang tot heeft .Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor verbetering van onze website en onze diensten en zullen niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden.

Derden
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen daarom enkel persoonsgegevens verwerken die écht nodig zijn om diensten aan u te kunnen leveren. Wij zullen nooit zonder toestemming of wettelijke grondslag uw gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, zoals het verlenen van medewerking in het kader van een politieonderzoek.

Wij maken echter wel gebruik van derde partijen om bepaalde diensten van Van Wanrooij Glasbewassing tot stand te kunnen brengen. Deze derde partijen omschrijven wij als ‘Sub-verwerkers’ in onze algemene voorwaarden en verwerkingsovereenkomst. Met deze sub-verwerkers hebben wij afspraken gemaakt rondom de bescherming van uw persoonsgegevens en uw gegevens worden door de sub-verwerkers enkel gebruikt om diensten tot stand te brengen.

De subverwerkers waar wij mee samenwerken zijn verantwoordelijk voor o.a.
– Website onderhoud
– Webhosting
– Accountancy

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden tenzij dit nodig is om diensten voor u als klant te kunnen realiseren én u hier toestemming voor heeft gegeven.

Rechten
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Van Wanrooij Glasbewassing heeft het recht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren als de wet dit ons verplicht, waaronder de fiscale bewaarplicht. Mocht u het idee hebben dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en fraude. Onze gehele website is enkel toegankelijk via een beveiligde (HTTPS/SSL) verbinding. Ook verlenen wij derden geen toegang tot de persoonsgegevens die zijn opgeslagen tot onze servers.

Wij spannen ons in voor een goede en juiste verwerking van persoonsgegevens. Dit doen wij door continu ons systeem van updates en een SSL-certificaat te voorzien. Daarnaast houden wij nauw contact met onze sub-verwerkers, zodat persoonsgegevens enkel worden gebruikt voor het realiseren van onze diensten.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@vanwanrooij-glasbewassing.nl